Thứ Tư, Tháng Mười Hai 2, 2020

Incoterms_2020

Incoterms 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2020 và sẽ có một số thay đổi chính so với Incoterms 2010.
Incoterms 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2020 và sẽ có một số thay đổi chính so với Incoterms 2010.
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS