Chuyển phát nhanh và chính sách bảo mật thông tin khách hàng

0
4405

Thông tin là một loại tài sản cũng giống như các tài sản khác của một doanh nghiệp. Thông tin có một giá trị đặc biệt trong hầu hết tất cả mọi hoạt động, vì vậy thông tin cần phải được bảo vệ thích hợp. Bảo vệ thông tin khỏi sự “mất cắp” cũng chính là bảo vệ sự phát triển liên tục và bền vững của doanh nghiệp. Đảm bảo cho doanh nghiệp tối thiểu hóa được các thiệt hại khi có rủi ro xẩy ra, đồng thời tối đa được các lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh. Đặc biệt  Chuyển phát nhanh và chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chuyển phát nhanh và chính sách bảo mật thông tin khách hàng
Chuyển phát nhanh và chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu thông qua: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Các thông tin mà  CPN EmsVietNam cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ, cũng như để tiện liên hệ xác nhận nhằm đảm bảo quyền lợi quý khách hàng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán “ Tiền cước vận chuyển, tiền ship hàng thu họ COD,…” EmsVietNam chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Thanh viên EmsVietNam chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời CTY cổ vận chuyển phát nhanh EmsVietNam về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

– Cung cấp các dịch vụ đến thành viên của EmsVietNam.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website: http://EmsVietNam.net

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên EmsVietNam.

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website: http://EmsVietNam.net/

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: EmsVietNam có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ  http://EmsVietNam.net

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

EmsVietNam tại: “ Hà Nội – Sài Gòn – HCM – Đà Nẵng”

5. Phương tiện và công cụ để tiếp cận, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

– Cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu EmsVietNam thực hiện việc này.

– Gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website khuyến mại trực tuyến http://EmsVietNam.net . Khi tiếp nhận những phản hồi này, Proship.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

– Thông tin cá nhân của thành viên trên http://EmsVietNam.net  được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong những trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo pháp luật yêu cầu. Trong các chính sách quy tắc đối với bên thứ 3. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng mà chúng tôi cung cấp, tuân thủ theo những chính sách về bảo mật thông tin đã được quy định.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here